Höga THM-värden, vad göra?

Ta bort problemet  - inte bara mätvärdet
Gränsvärdet för THM och AOX fungerar som indikatorer för anrikning av organiska halogener. Aktivt kol adsorberar alla former av biprodukter, inte bara indikatorerna. Därför är aktivt kol den säkraste tekniken för att minimera THM.

Aktivt kol kommer med tiden att mättas med organiskt material och tappar efter hand sin förmåga att reducera THM även om förmågan att reducera bundet klor kan bestå.

Med AKP-metoden doseras alltid nytt kol och mängden behovsanpassas - därför är AKP-metoden den mest effektiva för reduktion av THM och AOX.

Lägre driftskostnad och ökad vattenkvalité

  • AKP tar bort klorlukten och minimerar bundet klor, THM och AOX        
  • Komplett utrustning för kolpulverdosering enligt DIN 19643-2
  • Dosering 0,3 - 2 g/m3
  • Spolas ut vid normal backspolning
  • Dosering ca 2-5 g/badgäst
  • Doseras vid behov

ProPac - utrustning för dosering av aktivt kolpulver kan med fördel användas till

  • Sandfilter i tryck- eller sugdrift med djupbäddsfiltrering
  • Öppna sandfilter
  • Pulverfilter i tryck- eller sugdrift (vakuumdiatomitfilter)
  • Ultrafilter