Hur håller man rätt hygien i tankarna?

Vattentankar kräver regelbunden rengöring för att undvika mikrobiologisk tillväxt och driftsproblem. En slät och porfri yta (som t ex PP-plast) minimerar risken för tillväxt i tanken och underlättar renhållningen.

Det är viktigt att tanken är helt tömningsbar så att smuts och städkemikalier effektivt kan spolas ur. Med ett sluttande golv och fall mot tömningsgrop underlättas rengöringen.