Hur kan jag minskar vår kemikalieförbrukning?

Minskad kemikalieförbrukning

Med en jämn och låg halt av desinfektionsmedel (klor) ökar trivseln på badhuset och kemikalieförbrukningen minimeras. Reglernoggrannheten för systemet skall vara så snäv som möjligt och bör hållas inom följande  toleranser:

Fritt klor ± 0,1 mg/l
pH-värde ± 0,1

Depolox Pool och ProReg4 båda har mycket hög reglernoggrannhet och ligger väl inom intervallet ± 0,1 då installationen är riktigt utförd.