Hur ser en rekommenderad filterspolning ut?

För sandfilter åtgår ca 6 m3 spolvatten/m2 filteryta vid varje spoltillfälle.

Vattenhastigheten skall vid backspolning vara tillräcklig för expansion (och fluidisering) av sandbädden. Normalt krävs en spolhastighet av 50-65 m/h, beroende av filtermedia och vattentemperatur. Trycklös spolning med bräddavlopp i filtret förbättrar spolningen och ger en ökad vattenkvalitet. Spolvattnet bör vara klorerat för att undvika tillväxt i filterbädden.

Vi rekommenderar regelbunden spolning med lägst 1 mg/l och månadsvis med lägst 5 mg/l.

Tabellen visar spolvattenmängd för olika sandfilter (gäller vid sandfraktioner enligt DIN).

Filterstorlek Ø Filteryta Minsta spolvattenmängd/spolning
600 mm 0,28 m2 1,8 m3
800 mm 0,50 m2 3 m3
1000 mm 0,78 m2 5 m3
1200 mm 1,13 m2 7 m3
1400 mm 1,54 m2 9 m3
1600 mm 2,01 m2 12 m3
1800 mm 2,50 m2 15 m3
2000 mm 3,14 m2 19 m3
2200 mm 3,80 m2 23 m3
2400 mm 4,50 m2 27 m3