Instruktionsfilmer

Daglig provtagning, analys och förbrukning enligt driftjournal

Daglig provtagning, analys och förbrukning enligt driftjournal

instruktionsfilm_proreg5_kalibrering_av_nollpunkt_klor.jpg

ProReg 5 - Kalibrering av nollpunkt klor - instruktionsfilmer

instruktionsfilm_proreg5_kalibrering_av_fritt_klor.jpg

ProReg 5 - Kalibrering av fritt klor - instruktionsfilmer

instruktionsfilm_proreg5.jpg

ProReg 5 - Nyhet 2018

Depolox 2 - aktivering och inställning av CEDOX-funktion

Depolox 2 - aktivering och inställning av CEDOX-funktion - instruktionsfilm

Flamsterilisering och bakterieprov

Flamsterilisering provkran och provtagning av bakterier - instruktionsfilm

instruktionsfilm_proreg4.jpg

ProReg 4 - Kalibrering av pH och redox - instruktionsfilmer

Provtagning av alkalinitet

Provtagning av Alkalinitet - instruktionsfilm

THM-analysprovning

THM-analys provtagning - instruktionsfilm

provtagning_av_klorid

Provtagning av Klorid - instruktionsfilm

Provtagning av CODmn och TOC

Provtagning av COD och TOC - instruktionsfilm

instruktionsfilm_proreg3.jpg

ProReg 3 - Kalibrering av fritt klor och redox - instruktionsfilm