Daglig provtagning, analys och förbrukning enligt driftjournal

Avsnitt i filmen (tid):
(0.30) - Genomgång Driftjournal
(1.38) - Avläsning mätutrustning
(2.15) - Avläsning flödesmätare
(2.35) - Avläsning differenstryck filter
(3.12) - Manuell provtagning
(4.37) - Analys klor (fritt, totalt och bundet)
(10.00) - Analys pH
(12.42) - Avläsning förbrukning (flock och vatten)
(15.00) - Summering daglig rutin enligt Driftjournal