Angered Arena, Göteborg Sverige

Processing har levererat vattenrening till nybyggda Angered Arenas som består av sim, barn- och ungdomsbassänger. Här finns även hopptorn och olika klätterredskap.

Som underentreprenör till PEAB projekterade och levererade Processing vattenrening, teknik och vattenföring till nya badet i Angered under 2012/13. Samtliga 5 system är utrustade med Collecta trycksandfilter. För mät, dosering samt belastningsoptimerad drift används Depolox Pool. Anläggningen är utrustad med Turbidimeter som mäter grumligheten i vattnet och bidrar till en ökad vattenkvalitet. Badet producerar sitt eget klor på anläggningen via membranklortillverkare Prosec NXT 2.

Utdrag ur Processings leveransomfattning till Angered Arena

Leveransen omfattar 5 separata vattenreningssystem:Simbassäng och bubbelpool - Flöde 255m3/h
Hopp och aktivitetsbassänger - Flöde 140m3/h
Barnbassäng och Småbarnbassäng - Flöde 85m3/h
Rehabbassäng och Undervisningsbassäng - Flöde 100m3/h
Kallbassäng - Flöde 2m3/h

Yta 15 000 m²
Bassängtyper Hoppbassäng, småbarnspool, barnpool, aktivitetsbad, 25-metersbassäng, rehabbassäng, 2 bubbelpooler, kallpool
Byggherre Higab
Vattenreningsentreprenör Processing AB
Brukare Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen
Entreprenadform Generalentreprenad i partneringform
Byggtid 23 månader (30 mars 2011 – 31 januari 2013)

 

 

Bifogade filer