Clarion Collection Hotel Planetstaden, Lund

Clarion Planetstaden har ett spa på 7:e våningen.
Processing har levererat;

  • 1 st aktivitetsbassäng i stål 10x7m med en glasvägg mot fasad.
  • 1 st bubbelpool i stål
  • 2 st reningssystem med Ultrafilter, 36 m³/h resp. 65m³/h
  • Spolvattenåtervinning, Dinuf recycle
  • Collecta utjämningstankar
  • Cirkulationpumpar, Herborner X
  • Attraktionspumpar, Herborner F
  • iCON styrsystem
  • Belastningsberoende drift med Depolox 2