Hallands Sjukhus, Halmstad Sverige

Processing Adapteble Systems - Rätt dimensionering trots begränsade teknikutrymmen genom platsbyggda filter och tankar.

På Hallands sjukhus i Halmstad har Processing demonterat och avlägsnat det gamla och uttjänta vattenreningssystemet och installerat ny modern och energieffektiv teknik som försörjer habiliteringsbassängen. Då befintliga teknikutrymmet hade klara begränsningar som till exempel låg takhöjd, föll valet naturligt på att anpassa och platsbygga en stor del av vattenreningsutrustningen.

Genom att skräddarsy och platsbygga utrymmesanpassade sugsandfilter och utjämnings-, spol- och slamtankar skapas bästa förutsättningar för att ändå kunna installera erforderlig filterkapacitet och storlek på tankar.

Att behärska och förstå alla fungerande tekniker på marknaden innebär att Processing kan erbjuda den bästa lösningen utifrån kundens förutsättningar.  Hade man i fallet ovan istället tvingats installerat små och framförallt låga trycksandfilter hade filterkapaciteten reducerats avsevärt med en betydande försämring av reningsprocessen som följd.

Ur säkerhets och arbetsmiljöhänseende har man valt att via ProSec NXT membranklortillverkare, producera sitt eget klor på Halmstad sjukhus. Detta tillsammans med att man valde att använda koldioxid för pH-justering i bassängerna har i princip minimerat alla arbetsmiljörisker förknippade med kemikaliehantering. Processings egenutvecklade styrsystem för bad, iCON, läser av samtliga hygienparametrar i realtid, inklusive grumlighet, konduktivitet och redox-värden. Vi har också levererat ett kolfilter för minimering av klorbiprodukter, även detta precis som sugsandfiltret backspolas helautomatiskt.