Hallands Sjukhus, Kungsbacka Sverige

Dinuf ultrafiltrering skapar barriär mot bakterier och virus.

På Kungsbacka Sjukhus har Processing installerat ett nytt, modernt renings- och vattenbehandlingssystem för rehabbassängen.

På många sjukhus är det extra viktigt att hålla en mycket hög vattenkvalitet med tanke på att många brukare av bassängen har nedsatt immunförsvar eller på annat sätt är känsliga för föroreningar och bakterier.

Det var bland annat därför man på Kungsbacka sjukhus valde att installera en Dinuf Pool ultrafilterenhet, vilket via membranfiltrering skapar en effektiv mikrobiologisk barriär och renar vattnet, inte bara från vanligt smuts utan avskiljer och stoppar även extremt små partiklar som till exempel virus och bakterier. Ultrafiltermembranen i Dinuf Pool rengörs kontinuerligt och kontrolleras via ett automatiskt renspolnings- och övervakningsprogram.

Processing har även installerat mätutrustning Depolox Pool, som hela tiden har kontroll på vattenkvaliteten och aktuell belastningen i bassängen för att effektivt anpassa pumpar och kemikaliedosering, vilket minimerar el- och kemförbrukning samt garanterar vattenkvaliteten.

En ny energieffektiv cirkulationspump har också installerats, vilket ytterligare bidrar till en sänkt elförbrukning samt även till att minska ljudnivån i de tekniska utrymmena. En investering som ger vinst för både miljö och plånbok.