Lundegård Camping, Öland Sverige

Lundegård Camping, strax norr om Borgholm på Ölands västkust är en familjecamping som har levt vidare genom generationer. När det sker investeringar i företaget, görs de ur ett långsiktigt perspektiv och för kommande generationer. Därför valde Lundegård camping Processing som partner för projektering, konstruktion och leverans av stålbassänger och vattenreningsutrustning. Efter ett flertal referensbesök i Europa föll valet av stålpooler på vår partner och agentur, Berndorf Bäderbau, med hänsyn till kvalitet, hållbarhet, tekniska lösningar och inte minst för ett framtida minimalt underhåll och renoveringar.


Beachpoolen i stål är 30 m x 12,5 m och innehåller en mängd olika attraktioner och integrerade tekniska lösningar som:
- Överloppsrännor och inloppsdon, dimensionerade och utformade för effektivast vattenhydraulik och därmed bästa vattenrening
- Strand med vattendjup från 10 cm till 1,4 m
- Champagne Fountain som ger förtjusande luftbubblor
- Swing-Bay, en runddel av poolen där man kan skapa vågor eller sätta vattnet i rotation
- Integrerad ligg/relaxbänk med luftbubblor
- Vattenfall, kobra

För de mindre barnen finns också två mindre stålpooler installerade. Dessa har ett maximalt djup på 30 cm och är bestyckade med vattenattraktioner som till exempel en igelkottsfontän, vattenparaply och minirutschkana.


I anslutning till poolområdet byggdes också ett nytt teknikhus som innehåller Collecta trycksandfilter och all övrig teknisk utrustning som krävs för att upprätthålla perfekt vattenkvalitet, även när bassängen används maximalt. Det är också viktigt att spara energi och vatten, mät-, styr- och doserutrustningen Depolox reglerar erfordriga flöden anpassat efter mängden badande för tillfället och vattnets faktiska kvalitet.