Lycksele simhall, Sverige

Processing AB har i samband med renovering av simhallen i Lycksele levererat ett  modernt belastningsstyrt vattenreningsystem.

Via det högeffektiva, automatiska och platsbesparande ultrafiltreringssystem, Dinuf Pool har man nu fått en filteranläggning som levererar ett ultrarent och kristallklart vatten.

Simhallen producerar nu effektivt sitt eget klor på anläggningen från salt, och slipper därmed onödig hantering och transport av farligt gods. Man tar även stort ansvar för energi och miljö via återvinning av redan uppvärmt spolvattnet som nu återförs till bassängen (ca. 70%) efter ytterligare ett ultrafiltreringsteg via enhet Dinuf Recycle.

Ytterligare besparingar på både miljö och energi har man genom att hela systemet nu styrs belastningsberoende via mät och reglerutrustning Depolox 2. I samverkan med det för badanläggningar anpassade styrsystem iCON har man nu full kontroll på systemet. 

Enkelt beskrivet är funktionen ett intelligent och adaptivt system som tar ansvar för och styr cirkulationspumpar och kemikalieförbrukning anpassat just efter rådande behov och inte som tidigare går med full effekt dygnet runt, hela året. Den inbyggda trendhistoriken i iCON är dessutom ett utmärkt verktyg för att kunna optimera och ständigt förbättra anläggningens prestanda kontra kem- och energiförbrukning.

Beställare/Huvudentreprenör: Contractor bygg
Slutkund: Lycksele kommun
Leverantör/Entreprenör vattenrening och kringutrustning: Processing AB
Projektledare - Processing AB: Dusan Cvijanovic
Konstruktör - Processing AB: David Rahm
Underentreprenörer: Systeminstallation, Caverion

Utdrag - Processings leverans till Lycksele simhall:
Styrsystem - iCON, läs mer
Belastningsberoende drift - Depolox 2, läs mer
Klortillverkning - ProSec NXT
Ultrafiltrering, UF-membranteknik - Dinuf Pool, läs mer
UV system - Spectra
Spolvattenåtervinning, UF-membranteknik - Dinuf Recycle, läs mer
PP-tankar för utjämning samt spolvatten - Collecta, läs mer

 

 

Typ av projekt

  • Simhall

 

Affärsområde

  • Bath and Spa