Mölndals Sjukhus, Sverige

Reducering av restprodukter från klor genom installation av kolfilter.

På Mölndals Sjukhus fick Processing uppdraget att installera Collecta trycksandfilter samt Collecta kolfilter.
Det separata kolfiltret bidrar till en betydligt bättre badmiljö genom att effektivt ta bort ohälsosamma och irriterande biprodukter som uppstår när bland annat smuts från badande och kväve reagerar med klor i vattnet.