Säffle nya simhall, Sverige

Energismart, högpresterande och kemsäkert!
Till Säffle nya simhall har Processing projekterat, konstruerat och levererat en toppmodern vattenrening.

Vattenrening fördelat på fyra system och bassänger:
- Simbassäng (50x21 meter)
- Varmbassäng (4,5x2,5 meter)
- Multibassäng (12x8 meter)
- Barnbassäng (10x6,5 meter)

Utdrag levererade komponenter och teknik till Säffle nya simhall:

 • Collecta Atlantic - Trycksandfilter med trycklös backspolning
 • Filtermedia - Multilayer
 • Automatisk backspolningsfunktion, alla system
 • Automatisk städtömningsfunktion, alla bassänger
 • UV-bestrålning – reduktion av kloraminer
 • Klortillverkning med slutet membran (ProSec NXT 24)
 • Bärvattensystem för säker kemhantering
 • pH-justering genom dels Co2-dosering, dels syradosering för alla system
 • Syramottagning genom slutet system med påfyllningsskåp - hög kemsäkerhet!
 • Mät- och reglerutrustning Depolox 2 med belastningsberoende drift
 • Mätvattenuttag direkt ur respektive bassäng
 • Upphöjda platsbyggda utjämningstankar i PP (Lind) - energibesparing!
 • Cirkulationspumpar med PM-motorer - energibesparing och arbetsmiljö!
 • Turbiditetsmätning
 • Klorering av spoltank
 • Automatisk städtömning för överloppsrännorna
 • Styrsystem iCON - ett unikt och anpassat styr för badanläggningar
 • Matning av attraktionsvatten till sju stycken barnattraktioner
 • Leverans/montage av Vattenfall och bubbelplattor i barnbassäng
Fakta
Anläggningen är dimensionerad för 100 000 besökare per år.
Vattenreningen för badande gäster är dimensionerad för en maxbelastning på 3.330 badande personer/dag.

Ytor:
Plan 1: Teknik
Plan 2: Bassänger, omklädningsrum, café, entré, kontor
Plan 3: Teknik
Total yta: 7819,2 m2

Omklädnadsplatser:
Herrar: 136 platser
Damer: 136 platser
Pojkar: 40 platser
Flickor: 40 platser
Special: 13 platser
Totalt 365 platser

Normer, krav m.m
NCS Badhus, plattform 2.0.
Simning: Nationella krav, distriktsnivå och ungdomstävlingar enligt SKL:s måtthandbok.
Miljöbyggnad guld enligt version 2.2, BBR 21.
400 läktarplatser vid tävlingar.

För mer information om Processings delar i projektet vänligen kontakta:
Tommy Wikman