Sankt Sigfrids Sjukhus - Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö Sverige

Sankt Sigfrids Sjukhus i Växjö har byggt en helt ny tillbyggnad som rymmer två stycken bassänger och dessutom välplanerade ytor för teknisk installation. Processing har projekterat, levererat och installerat det nya vattenreningssystemet som består av Collecta trycksandfilter med separat spolpump och spoltank. För optimal rengöring backspolas filtren inte bara med vatten utan även i cykler med tillsatt luft. Givetvis används tekniskt flockningsmedel för att uppnå bästa reningsprocess. För bästa arbetsmiljö samt kemsäkerhet har man installerat en membranklortillverkare typ Prosec NXT som via saltelektolys producerar den mängd klor som behövs istället för att lagra stora volymer klor i tankar eller löst stående dunkar. Som pH-justerare har man dessutom valt CO2 istället för flytande syra som ytterligare eliminerar risken för kemolyckor vid hantering.

Båda bassängerna styrs belastningsberoende, det vill säga att mät- och doserutrustning DEPOLOX® övervakar och anpassar rådande kembehov och energiuttag (cirkulationspumpar, UV-ljus etc.) i förhållande till belastning/antal badande. Detta innebär en stor kostnadsbesparing över tiden då bassängerna under stora delar av dygnet inte är i bruk och därmed går i energisparläge.

Bassängerna består av en Varmbassäng utrustad med två stycken motstömsaggregat vilket innebär möjlighet att gå och simträna även i mindre bassänger. Den andra bassängen är en Terapibassäng med höj och sänkbar botten vilket möjliggör en multianpassning efter typ av patientgrupper och olika typer av rehab-aktiviteter. 

Bägge bassängerna håller 35C och cirkulerar vardera cirka 77m3/h.