Ystad Arena, Sverige

Ystad Arena är en delvis färdigbyggd multiarena belägen i de centrala delarna av staden. Badhuset som invigdes 12 september 2014 består av 25 meter inomhuspool, rehab och äventyrsbad, rutschbanor, strömkanaler, varma grunda bassänger för barn med plats för träning, rekreation och lek, allt under ett och samma tak.

Motionsbassäng:
Bassängen håller en vattentemperatur på 28 grader, är 25 meter lång och har 8 breda tävlingsbanor. Grunda delen är 1,2–1,6 meter djup och djupdelen med 1 meters- och 3 meterstrampolin är 3,8 meter djup.

Multibassäng:
Bassängen med höj- och sänkbar botten används till allt från babysimskola till vattenträning. Vattentemperaturen är 30-34 grader beroende på aktivitet.

Familjebad:
Innehåller en plaskbassäng för de minsta med en mindre rutschbana. Bredvid plaskbassängerna finns en strandbassäng som mynnar ut i en yta avsedd för lek och även en strömkanal som går runt en bassäng med klättervägg. Avslutningsvis finns en varmbassäng med undervattensstrålar för avkoppling.

Processing har varit med och projekterat, levererat och byggt en energioptimerad, toppmodern och robust vattenrening bestående av Collecta trycksandfilter med luftbackspolning och Dinuf Recycle (UF) som återvinner cirka 80% av spolvattnet till bassängerna. Alla system styrs belastningsberoende av mät- styrutrustning Depolox för lägsta miljö påverkan och energiuttag. Systemen är också utrustade med turbiditetsmätare (grumlighet) som en extra kontrollparamerer för garanterat högkvalitativt badvatten. Anläggningen producerar sitt eget klor via Prosec NXT membranklortillverkare för ökad säkerhet och för att minimera anrikning av korrrosiva salter i badvattnet. Spoltankarna övervakas och kloreras separat. Självklart är UV ljus installerat för att reducera klorrestprodukter, vid hög belastning doseras även aktivt kol i filterna för att gäster och anställda skall uppleva den perfekta upplevelsen och badhusmiljön.