Nordens ledande leverantör för offentliga bad och spaanläggningar

Processing - Bath and Spa Solutions - Vi levererar all utrustning som krävs för den perfekta vattenupplevelsen.

Vi tillhandahåller unik kompetens inom allt från spa, sauna, wellness och hydromassage till vattenrutschar, allt komplett med badvattenrening.

Processing är en nordisk aktör med mer än 40 år av erfarenhet och representeras idag av egna bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi innehar agenturen för en stor del av branschens världsledande leverantörer och är officiell partner till bland annat exklusiva varumärken som KLAFS Saunabau - bastu och Berndorf Bäderbau - stålbassänger.

Nordisk aktör

Under 2008 stärkte vi vår position i Norden och finns nu representerade med egna Processingbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom denna expansion ökade vi våra volymer och har på bästa sätt fått möjligheten att koordinera inköp, logistik, systemutveckling, projektering och till viss del projektledning.

Kvalitet

Vår målinriktning genom åren har varit att bygga anläggningar som är så miljövänliga som möjligt och ger en låg driftskostnad sett över tiden. Detta innebär att vi aldrig ger avkall på kvalitet till förmån för kortsiktiga vinster. Vårt val av produkter och systemlösningar präglas av att vi vet att billigt sällan är den mest ekonomiska lösningen, varken på kort eller lång sikt. Besök gärna några av våra projektreferenser som varit i drift i några år, vi tål att granskas.

Stabilitet och långsiktighet

Processing lever efter devisen att vara bäst på beprövad teknik och det vi kallar Processing Adaptable Systems, som är just vad det låter. Detta innebär att vi anpassar tekniklösningar och produkter efter kundens förutsättningar och framför allt, att vi undviker att låta våra kunder agera testplattformar för nya och obeprövade tekniklösningar. Genom vår långa branschnärvaro och samverkan med ledande agenturer kan våra kunder alltid vara säkra på att den mest optimala kombinationen mellan prestanda, driftskostnad, driftsäkerhet och användarvänlighet uppnås.

Hör gärna av er så bokar vi in ett möte där vi förutsättningslöst får berättar mer om vilka vi är och hur vi eventuellt skulle kunna bidra till att förbättra er vattenreningsprocess genom kostnadseffektivisering och ökad miljövänlighet!

Helhet och sammanhang

Vår inriktning som totalleverantör innebär att vi tillsammans med kunden redan i projekteringsstadiet kan hitta den bästa lösningen. Vår kompetens spänner från vattenrening till attraktioner för äventyrsbad och utformning av konceptbaserade Spa-anläggningar. Denna bredd innebär att projekteringsteamet och slutkunden berikas med en helhetssyn som få övriga entreprenörer i branschen besitter.